Delkaskoförsäkring

Här beskrivs kort vad de olika delarna i delkaskoförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 

 

Delkaskoförsäkringen omfattar brand, stöld, glas, maskin, räddning och rättsskydd.

 

Förutom det försäkrade fordonet så omfattas i regel normal utrustning som hör till fordonet samt en extra uppsättning hjul.

 

  • Brandförsäkringen ersätter skador orsakade av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning i kablar och ledningar

  • Stöldförsäkringen ersätter skada genom stöld, tillgrepp och rån

  • Glasförsäkringen ersätter vind- sido- eller bakruta som genombrutits, spräckts eller krossats

  • Maskinskadeförsäkringen ersätter skador som berör motor, växellåda och kraftöverföring

  • Räddningsförsäkringen ger ersättning för bärgning vid driftsstopp

  • Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister som har samband med fordonet

 

Avställningsförsäkring

 

Försäkringen tecknas då fordonet är avställt i Vägtrafikregistret och inte används.

 

Försäkringen innehåller brand-, stöld- och rättsskyddsförsäkring, skadegörelse och ersättning för skador som uppstår när fordonet transporteras med ett annat fordon.

Advisum Spara & Försäkra AB

Sisjö Kullegata 8

436 32 Askim

Org.nr 556835-9318 

Växel: 031 - 89 50 49

Mail: hej@advisum.se

Följ oss:

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2020 by Advisum Spara & Försäkra AB