Rådgivningen till  företag avser alla typer av försäkringar:

 Tjänstepension, Fordonsförsäkring och Företagsförsäkring. 

Tjänstepensionsplan:

Vi hjälper ditt företag med att ta fram en pensionsplan efter önskemål för de anställdas tjänstepension. Vid löneväxling hjälper vi till med Löneväxlingspolicyn.  Våra rådgivare kan också hjälpa de anställda med att placera sitt tjänstepensionskapital.

 

Riskförsäkringar – anställda:

Vi ser över dina anställdas riskförsäkringar för att försäkra de anställda mot olika risker. De viktigaste försäkringarna är sjukförsäkring (ersättning utöver sjukpenningen vid sjukdom), olycksfallsförsäkring (ger dina anställda ersättning om de råkar ut för en olycka), sjukvårdsförsäkring (ger dina anställda snabbt tillgång till sjukvård) och tjänstegruppliv (faller ut till dina anställdas efterlevande vid dödsfall).

 

Riskförsäkringar – ledning och ägare:

Utöver riskförsäkringar som erbjuds dina anställda, hjälper vi ledning och ägare vid behov med livförsäkring (ett större belopp som betalas ut till efterlevande vid dödsfall), kompanjonförsäkring (ersättning som betalas ut vid din kompanjons dödsfall), nyckelmannaförsäkring eller direktpension (kapitalförsäkring med pensionsutfästelse) och kritisk sjukdom (ersättning som faller ut till företaget vid allvarlig sjukdom). Avbrottsförsäkring är en populär försäkring som ger småföretag ersättning t ex när entreprenören blir sjuk.

 

Skydda företagets egendom:

Vi hjälper ditt företag att skydda rörelsen och andra tillgångar som maskiner och fastigheter vid brand, stöld eller annan skada. Vi hjälper dig med exempelvis fastighets- och fordonsförsäkring samt andra sakförsäkringar. 

 

Som företagare har du ett betydligt sämre skydd än de flesta anställda. Detta innebär att du har ett större ansvar för din egen trygghet i form av pensionslösningar, sjukersättning, sjukvårdsförsäkringar samt övrigt försäkringsskydd.

 

 

Avsättning till tjänstepension minskar den beskattningsbara vinsten. En enskild näringsidkare får spara 35 % av firmans överskott i en tjänstepensionsförsäkring. Aktiebolag får avsätta 35 % av den anställdes lön i en tjänstepensionsförsäkring. Det finns även vissa kompletterande regler. Se kompletteringsregeln nedan.

 

Saknas kollektivavtal tar vi fram ett förslag efter önskemål, exempelvis i nivå med kollektivavtal innehållande sparpremie, sjukförsäkring, premiebefrielse och efterlevandeskydd.

 

Kompletteringsreglen:

Den så kallade ”köpa ikapp-regeln” ger företagaren med tidigare års outnyttjat avsättningsutrymme möjlighet att göra större avdrag än huvudregeln medger. Om tidigare års avdragsutrymme för pensionsavsättningar inte har utnyttjats fullt ut är ”Köpa i kapp” en möjlighet att höja pensionen samtidigt som du kan gå i pension tidigare. 

 

Alternativ ITP:

De som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp har möjlighet att göra en alternativ pensionslösning.

 

Vi kan ta fram Policy gällande Alternativ ITP, vad ska ingå, uppräkning, val av förvaltning m.m.

 

Flytt av Pensions kapital :

Innebär att man har rätt att flytta uppsparat pensionskapital till en ny förvaltare. 

 

Direktpension:

Pensionsutfästelse från ett företag till en anställd t.ex. aktiebolagets ägare, nyckelperson. Utfästelsen säkerställs genom att företaget tecknar en Kapitalförsäkring.    

 

Löneväxling - Bonusväxling:

Löneväxling - Bonusväxling innebär att arbetsgivaren låter dig som anställd byta ut en del av din lön eller bonus mot en annan förmån, till exempel en extra tjänstepension. I år krävs en lön om 41 358 kr / mån ( 8.07 inkomstbasbelopp ) för att vara lönsamt. Vi kan även hjälpa till att ta fram Policy gällande löneväxling. 

 

Liv- och Olycksfallsförsäkring för företagare:

Alla arbetsgivare måste ha en olycksfallsförsäkring ( TFA ) för sina anställda. Det rekommenderas även till egenföretagare.

 

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till familjen och företaget. En livförsäkring kan garantera att familjen kan bo kvar i bostaden om något skulle hända Dig. En livförsäkring kan också innebära trygghet för två samarbetspartners i ett bolag.

 

Sjukförsäkring:

Värdefull försäkring mot bortfall av inkomst vid sjukdom. 

 

Sjukvårdsförsäkring:

Garanterad vård inom en bestämd tid. Populär som förmån till nyckelpersoner där det är viktigt att komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt efter skada.

Kompanjonförsäkring:

En livförsäkring som t.ex. två kompanjoner tecknar på varandras liv i samband med att man träffar ett avtal om sitt kompanjonskap.

Advisum Spara & Försäkra AB

Sisjö Kullegata 8

436 32 Askim

Org.nr 556835-9318 

Växel: 031 - 89 50 49

Mail: hej@advisum.se

Följ oss:

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2020 by Advisum Spara & Försäkra AB