Hyrbil & Avbrottsförsäkring

Här beskrivs kort vad hyrbil- avbrottsförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 

 

Hyrbilsförsäkring för personbil och lätt lastbil ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för hyrbil i max 45 dagar om ditt fordon blir stulet eller skadat och du behöver en hyrbil. Om du väljer att inte hyra bil får du istället en kontant dagsersättning. I vissa försäkringsbolag måste skadehändelsen omfattas av försäkringen för att avbrottsersättning ska utgå, hos andra räcker det med att den är ersättningsbar.

 

Avbrottsförsäkring för tunga fordon och motorredskap lämnar dygnsersättning enligt schablon vid ersättningsbar skada. Ersättningens storlek avgörs av fordonstyp, ålder, vikt, nyvärde m.m., eller enligt en fastställd tabell. Karenstid är vanligen 1-5 dygn. Ersättning utgår vanligen i max 45-60 dagar.

Advisum Spara & Försäkra AB

Sisjö Kullegata 8

436 32 Askim

Org.nr 556835-9318 

Växel: 031 - 89 50 49

Mail: hej@advisum.se

Följ oss:

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2020 by Advisum Spara & Försäkra AB