Dödsbo

Hjälp vid dödsfall - Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar.

Vilka försäkringar hade Mamma?

Vi rekommenderar alla att göra en Försäkringsutredning.

Det händer att den avlidna har försäkringar som anhöriga inte känner till.

Det kan till exempel vara privata försäkringar, från arbetsgivare eller genom

medlemskap i fackförbund.

Genom att göra en försäkringsutredning kan vi hjälpa till att hitta sådana försäkringar.

När en person avlider finns det ofta försäkringar som inte

betalas ut per automatik. Många dödsbon och anhöriga kan

missa försäkringspengar de är berättigade till eftersom de inte

vet om att försäkringen finns.

 

Vi erbjuder en Försäkringsutredning där vi för dödsboets

räkning undersöker och utreder eventuellt försäkringsinnehav.

 

Vi sammanställer det ev. engagemanget.

Vi kontaktar allt från små till stora försäkringsbolag, samt arbetsgivare, fack- och pensionärsförbund, begravningskassor med flera. Oavsett vad utredningen resulterar i vill vi skapa en trygghet att samtliga försäkringsgivare är kontrollerade. Dödsboet får alltid en sammanställning på vilken eller vilka försäkringar som utfaller till dödsboet eller förmånstagare.

 

Du kan ha rätt till ersättning:

 • Om den döda hade efterlevandeskydd för sina pensioner.

 • Om den döde hade avtals- eller tjänstepension från sin arbetsgivare kan du ha rätt till efterlevandepension från tjänstepensionsbolaget.

 • Om den döda har haft en privat pensionsförsäkring har du som förmånstagare rätt till ekonomiskt stöd från försäkringsbolaget.

 • Om den döda har bott eller arbetat i andra länder kan det finnas möjlighet att få efterlevandepension därifrån.

 • Om ett dödsfall inträffat på grund av en arbetsskada kan den efterlevande få livränta och dödsboet få begravningshjälp från Pensionsmyndigheten.

Undersök själv vilka försäkringar som finns.

Du kan också själv försöka ta reda på om det finns försäkringar genom att:

 • Leta efter försäkringsbrev.

 • Gå igenom kontoutdrag för att se om det finns inbetalningar till försäkringsbolag.

 • Kontakta den avlidnes arbetsgivare och fackförbund.

 • Kontakta de stora försäkringsbolagen.

 • Undersök om det finns pensionsförsäkringar med ersättning till efterlevande.

Fråga om efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd

När det gäller pensionsförsäkringar är det viktigt att fråga bolaget om det finns något efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd,

det vill säga något som gör att det kan betalas ut en ersättning till de efterlevande.

Advisum Spara & Försäkra AB

Sisjö Kullegata 8

436 32 Askim

Org.nr 556835-9318 

Växel: 031 - 89 50 49

Mail: hej@advisum.se

Följ oss:

 • Facebook Social Ikon
 • Instagram

© 2020 by Advisum Spara & Försäkra AB