Vårt arbete

Advisum Spara & Försäkra AB är Försäkringsförmedlare som distribuerar och lämnar råd om försäkring.

 

Vi agerar på våra kunders uppdrag och är inte genom avtal begränsade till något eller några få försäkringsbolag.

 

Våra uppdragsgivare är alla typer av företag, organisationer, företagsägare, kapital- och förmögenhetsägare.

 

Vi är specialister inom sakförsäkring, företagsmotor, gruppförsäkring, liv- & pensionsförsäkring och kapitalplacering.

 

Vårt uppdrag Skadeförsäkring

 

Vi analyserar ert företags risksituation, behov, och önskemål om skadeförsäkring och föreslår ett optimalt försäkringsskydd. Vi upphandlar försäkring, utvärderar och presenterar de anbud som lämnats från försäkringsbolagen.

Vi står därefter för löpande skötsel och rådgivning i försäkringsfrågor. 

 

Vårt uppdrag Personförsäkring och Placering

 

Vi är lämnar råd om tjänstepensioner, sparande, placering samt liv- och pensionsförsäkring.

Våra råd baseras på individuella förutsättningar för företaget, personers familjesituation, riskvillighet, framtidsplaner m.m. 

 

Pris - Ersättning

 

Vi erhåller oftast ersättning från de försäkringsbolag där försäkring tecknas. Vi kan även arbeta mot arvode.

Information om priset redovisas alltid innan avtal/försäkring tecknas.

Advisum Spara & Försäkra AB

Sisjö Kullegata 8

436 32 Askim

Org.nr 556835-9318 

Växel: 031 - 89 50 49

Mail: hej@advisum.se

Följ oss:

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2020 by Advisum Spara & Försäkra AB