Vagnskadeförsäkring

Här beskrivs kort vad vagnskadeförsäkringen gäller för. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller. 

 

Vagnskadeförsäkringen ersätter skada genom yttre olyckshändelse. Försäkringen ersätter också skadegörelse på fordonet som orsakas av annan person.

 

Vagnskadeförsäkringen ger samma skydd som när fordonet har vagnskadegaranti från tillverkaren.

 

Självriskreducering

 

Försäkringen är i regel en tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil som ger självriskreducering vid kollision med djur samt vid skadegörelse.

Advisum Spara & Försäkra AB

Sisjö Kullegata 8

436 32 Askim

Org.nr 556835-9318 

Växel: 031 - 89 50 49

Mail: hej@advisum.se

Följ oss:

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2020 by Advisum Spara & Försäkra AB